CMT Hovedkatalog - Side 391



Anbefalinger ved brug af værktøj
Savklinger
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
HUSK ALTID AT
DU MÅ ALDRIG
DU MÅ ALDRIG
DU MÅ ALDRIG
DU MÅ ALDRIG
DU MÅ ALDRIG
DU MÅ ALDRIG
DU MÅ ALDRIG
undersøge alle savklinger for defekter inden brug. Brug aldrig savklinger der enten mangler
tænder eller har beskadigede tænder.
anvende sikkerhedsbriller og ørepropper når der anvendes elværktøj.
læse brugermanualen grundigt igennem før værktøjet tages i brug.
anvende land og spaltekniv når der benyttes en bordrundsav. Sav aldrig frihånds.
anvende fremføringsklodser eller lignende, især når der skal saves små eller smalle emner.
koble strømmen fra når saven rengøres eller indstilles. Det samme gælder ved klingeskift.
anvende skarpe og rengjorte værktøjer. Værktøjerne bør opbevares sikkert for at undgå
beskadigelse eller uheld.
føde saven mod savklingens rotationsretning.
undersøge om emnet er understøttet både før og efter savningen.
fjerne klingeafskærmnigen på håndrundsave og kap-/geringssave.
fjerne sikkerheds splitter eller anti-kickback udstyr fra bordrundsave.
anvende sløve eller beskadigede savklinger.
anvende savklinger der mangler tænder eller har defekte tænder.
forcere fremføringen eller overbelaste saven på anden måde.
skifte savklinge mens saven er tilsluttet strømmen.
lave indstillinger eller justeringer mens savklingen drejer rundt.
MAKSIMAL ROTATIONSHASTIGHED
12.000
10.000
18.000
16.000
14.000
12.000
MAX RPM
HUSK ALTID AT
150 180 200 230 250 300 350 400 450 500
SAVKLINGENS DIAMETER
Kutterhoveder
HUSK ALTID AT
bruge sikkerhedsbriller og høreværn når du bruger elværktøjer.
HUSK ALTID AT
læse betjeningsvejledningen før brugen af elværktøjer.
HUSK ALTID AT
bruge afskærmning hvor det er muligt.
HUSK ALTID AT
bruge landet hvor det er muligt.
HUSK ALTID AT
bruge en fremføringspind, især ved små og smalle emner.
HUSK ALTID AT
slukke for maskinen ved rengøring, indstilling af værktøj og skift af værktøj.
HUSK ALTID AT
sikre dig at spindelmøtrikken er sikkert tilspændt.
HUSK ALTID AT
sikre dig at knivene er sikkert monteret ved fræsning med vendeplatte værktøj.
HUSK ALTID AT
dine værktøjer skal være skarpe, rengjorte og sikkert opbevaret.
HUSK ALTID AT
arbejde i modløb.
HUSK ALTID AT
der er den maksimale støtte på emnet både før og efter bearbejdningen.
HUSK ALDRIG AT
fjerne afskærmingen eller andre sikkerhedsforanstaltninger på dine maskiner.
HUSK ALDRIG AT
bruge slidte eller ødelagte værktøjer.
HUSK ALDRIG AT
presse værktøjet og maskinen ud over evne.
HUSK ALDRIG AT
skifte værktøj i eller rengøre værktøjet mens det er monteret på spindlen.
HUSK ALDRIG AT
justere på værktøjet mens det roterer.
ANBEFALET KUTTERHOVED ROTATION
9.000
7.900
7.000
5.800
MAX RPM
kontrollere dine værktøjer for skader og fejl.
MIN. RPM
HUSK ALTID AT
5.100
78
100
120-140
KUTTERHOVEDETS DIAMETER
Overfræseværktøj
HUSK ALTID AT
undersøge alle værktøjer for synlige skader og brud.
HUSK ALTID AT
anvende sikkerhedsbriller og ørepropper når der anvendes elværktøj.
HUSK ALTID AT
læse brugermanualen grundigt igennem før værktøjet tages i brug.
HUSK ALTID AT
sørge for at værktøjet er spændt fast på minimum 75% af kolbelængden.
HUSK ALTID AT
anvende fremføringsskabelon når det er muligt.
HUSK ALTID AT
anvende afskærmning når der fræses på et overfræsebord.
HUSK ALTID AT
reducere omdrejningerne når der arbejdes med store værktøjer.
HUSK ALTID AT
indstille afskærmningen korrekt, så der er sikker afstand mellem kuglelejet og emnet.
HUSK ALTID AT
være forsigtig med ikke at tage for store spån i samme kørsel (maks. 10mm).
HUSK ALTID AT
anvende skarpe og rengjorte værktøjer.
20.000
18.000
16.000
HUSK ALTID AT
opbevare værktøjerne sikkert for at undgå beskadigelse eller uheld.
12.000
DU MÅ ALDRIG
anvende sløve eller beskadigede værktøjer.
DU MÅ ALDRIG
tvinge hele kolben ned i spændebøsningen. Lad ca. 3,5mm stå tilbage.
DU MÅ ALDRIG
tvinge overfræseboret ned i overfræseren eller overbelaste overfræseren.
ANBEFALET PERIFERIHASTIGHED
25
38
50
68
MAX RPM
24.000
89
VÆRKTØJETS DIAMETER
www.p-v.dk
391

Paperturn



Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm